Terms & Conditions

thatsluck terma dan syarat

Penggunaan perisian yang dimuat turun dari laman web ThatsLuck.com membayangkan penerimaan tanpa syarat dari perkara berikut Terma dan syarat, yang mana pengguna menyatakan telah membaca, memahami dan menerima sepenuhnya.

 

1 HAK CIPTA - PERISIAN hadir pada ThatsLuck.com dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan oleh Hak Cipta yang berlaku di Itali, oleh ketentuan perjanjian internasional dan oleh semua undang-undang lain yang berlaku. 

Oleh itu, pengguna wajib memperlakukan perisian tersebut seperti bahan berhak cipta yang lain (contohnya buku atau cakera DVD). Bagaimanapun, pengguna tidak boleh menghasilkan semula dan memasarkan perisian tanpa kebenaran bertulis sebelumnya dari ThatsLuck.com

 

2 HAK PENGGUNA - ThatsLuck.com memberi pengguna hak untuk sementara waktu menggunakan perisian tersebut untuk kegunaan peribadinya.

Perisian ini dianggap "digunakan" ketika digunakan melalui komputer, tablet, telefon pintar atau alat lain yang sesuai. Pengguna sedar dan menerimanya ThatsLuck.com boleh pada bila-bila masa menghalang penggunaan perisian secara pasti tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

 

3 BATASAN PENGGUNAAN PERISIAN - Pengguna tidak boleh mengubah fungsi perisian dengan cara apa pun.

Penggunaan perisian yang dimuat turun tidak secara automatik menyiratkan hak untuk menggunakan kemas kini atau versi yang lebih baru.

 

4 PENGECUALIAN TANGGUNGJAWAB KERANA KEROSAKAN - Walau bagaimanapun, pentadbir laman web ini ThatsLuck.com akan bertanggungjawab atas kerosakan langsung atau tidak langsung (termasuk, tanpa batasan, kerosakan kerana kehilangan atau kehilangan pendapatan, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat atau kerugian ekonomi lain) yang disebabkan oleh penggunaan atau penggunaan perisian, walaupun disebut pentadbir laman web ThatsLuck.com telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Tanggungjawab terletak sepenuhnya dan eksklusif kepada pengguna. Pengguna meninggalkan sekarang untuk menuntut ganti rugi atas apa-apa kerosakan, langsung atau tidak langsung apa-apa yang disebabkan oleh penggunaan atau penggunaan perisian yang dimuat turun dari laman web ThatsLuck.com Untuk apa-apa yang tidak disediakan atau dilaporkan di sini, rujukan dibuat kepada Kod Sivil Itali.